INSTRUCTEUR LOGIN

 Je Passnummer (Login ID) en Password (Wachtwoord) zijn door Les Mills, aan de club waar je als instructeur bij bent aangesloten, toegestuurd. Bewaar deze gegevens goed.

Indien je een 'error' ontvangt met het inloggen dan kan dit mogelijk liggen aan het wachtwoord:

- wanneer er een 'l' in je Password (Wachtwoord) staat en deze is hoger dan de overige hoofdletters in je wachtwoord dan is het een kleine letter 'l'

- wanneer er een 'l' in je Password (Wachtwoord) staat en deze is even groot (hoog) als de overige hoofdletters in je wachtwoord dan is het een hoofdletter 'i'

- wanneer er een 'O' ("oo") of een '0' (nul) in je Password (Wachtwoord) staat kan het zijn dat je even moet testen of het een 'O' of een '0' is omdat deze veel op elkaar lijken. 

Indien bovenstaande correct is ingevoerd en je ontvangt nog steeds een 'error' controleer dan goed of je het pasnummer ingevoerd hebt. Het  pasnummer is het nummer op je Les Mills ID Card direct onder je naam. Niet de barcode!